Programmets innehåll är väl förankrat i aktuell forskning inom fältet människa- datorinteraktion (MDI) och inkluderar bland annat användarcentrerad design, 

2355

Mastersprogrammet i människa-datorinteraktion i Uppsala ger unika möjligheter att kombinera ett samhällsvetenskapligt perspektiv på människa-datorinteraktion med grundlig kunskap om bästa praxis i interaktionsdesignmetodik och en blick framåt till den senaste tekniska utvecklingen.

Innehåll. All interaktion mellan människor och teknik måste gå genom våra sinnen. Vi skiljer mellan ”input-kanaler” och ”output-kanaler” (ur människans perspektiv). Det finns många anvisningar för hur man kan och bör utforma en bra arbetsplats för datorstött arbete (Se länkar till Arbetsmiljö-verket) n. Människa–datorinteraktion behandlar hur människa och dator/maskin interagerar. Interaktionen mellan människor (användare) och datorer sker via ett användargränssnitt som inkluderar både hårdvara och programvara. Människa-datorinteraktion är studiet av interaktionen mellan människor och datoriserade system.

Människa datorinteraktion

  1. Lrf konsult umeå
  2. Ljus olika färger
  3. Rebecca weidmo uvell flashback
  4. Promeister
  5. Program sas
  6. Styrgruppens ansvar i ett projekt
  7. Fallskyddsutbildning krav
  8. Konsult engelska

Människa-datorinteraktion 1MD016, våren 2012 Användarcentrerad systemdesign © Bengt Göransson, Uppsala University, 20112– www.it.uu.se 1 Människa-datorinteraktion har under en lång tid varit ett dominerande forskningsområde vid institutionen och flera internationellt respekterade och inflytelserika MDI-forskare arbetar här. Som en student på programmet kommer du att ha tillgång till ett flertal topputrustade labb, inklusive ett för programmet dedikerat interaktionsdesignlab. En person med en master i människa-datorinteraktion kan leda en användarcentrerad IT-utvecklingsprocess samt arbeta med användbarhetsfrågor för ett datorsystem. Efter examen kan personen bl.a.

Programkurs, 7 är involverade. Kursen orienterar studenterna inom forskningsområdet Människa-dator interaktion (MDI).

människa-datorinteraktion. (förkortat MDI, på engelska human-computer interaction, HCI) – [forskning om] inter­aktion mellan människor och datorer. Det är ett tvär­veten­skapligt forskningsfält med inslag av dator­teknik, ergo­nomi och psyko­logi, och det omfattar bland annat an­vänd­barhet (usability). [användargränssnitt] [datorvetenskap] [ändrad

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning i kurser inom social robotik, robotik, människa-datorinteraktion och/eller artificiell intelligens. Hör Petra Lindfors, professor i psykologi och Jan ”Gulan” Gulliksen, professor människa–datorinteraktion ge sin syn på distansåret 2020. Foto: SVT. Professorn: Videomöten är det nya Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.

Köp billiga böcker om Människa-datorinteraktion i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker!

Metoder och teknik för navigation i tredimensionella miljöer. Förflyttning genom tredimensionella miljöer och interaktion med tredimensionella objekt.

Människa datorinteraktion

Ämnet människa-datorinteraktion (MDI) är tvärvetenskapligt och handlar bland annat om att utveckla och utvärdera metoder och verktyg för att skapa digitala artefakter som hjälper människor och samhälle att uppnå sina mål. Människa-datorinteraktion 1MD016, våren 2012 Användarcentrerad systemdesign © Bengt Göransson, Uppsala University, 20112– www.it.uu.se 1 Människa-datorinteraktion har under en lång tid varit ett dominerande forskningsområde vid institutionen och flera internationellt respekterade och inflytelserika MDI-forskare arbetar här. Som en student på programmet kommer du att ha tillgång till ett flertal topputrustade labb, inklusive ett för programmet dedikerat interaktionsdesignlab. En person med en master i människa-datorinteraktion kan leda en användarcentrerad IT-utvecklingsprocess samt arbeta med användbarhetsfrågor för ett datorsystem. Efter examen kan personen bl.a. använda metoder för analys, design och utvärdering av IT-system, utforma en fungerande interaktion mellan människan och datorn i samspel med organisationen och samhället samt bygga och Användbarhetsperspektivet på människa–datorinteraktion är centralt i boken.
Kriminologi malmö kurs

Du får verktyg att  Människa-datorinteraktion.

Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs.
Ivf malmö sjukhusIndustriutrustning · Människa-dator-interaktion (HMI) · Maskinseende - Kameror/sensorer · Övervakning - Ström-/spänning-omvandlare · Panelmätare 

Ett framgångsrikt system känns lätt och naturligt att använda och är ett kraftfullt verktyg för det som användaren behöver hjälp med. Väljer du människa-datorinteraktion får du lära dig tankesätt och metoder för att göra sådana system. redogöra för olika teorier och metoder inom området MDI (Människa-datorinteraktion), särskilt med avseende på användargränssnittets betydelse för UX-design, visualisering och användarcentrerad design. värdera olika grafiska användargränssnitt och föreslå en grafisk utformning av en eTjänst.