Att förstå lek är att förstå människan. Människan är en lekande varelse. Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse. Ingen tidigare bok på svenska har beskrivit lekteorier så ingående och med en sådan bredd som denna bok.

4110

25 jan 2012 i lekteorier från 1800-talet, främst utvecklade för överklassens barn och mycket annorlunda än de lekteorier som då fanns för arbetarklassen.

Föreläsning 161215 med Sofia Eriksson Bergström. Vad är lek? Psykologer, pedagoger, antropologer, socialpsykologer, historiker, språkvetare, arkitekter och formgivare har alla intresserat sig för lek. I boken Lekteorier har jag presenterat åtta traditioner som står för ett synsätt eller internt liknande synsätt och därmed bidrar med ett av flera sätt att beskriva och förstå lek. Varje synsätt ger en stor och värdefull pusselbit. Det åtta traditionerna kallar jag: Den biologisk/evolutionära traditionen. 2.2 Tre lekteorier Lekforskningen har genom tiderna bedrivits av många olika vetenskapsmän, så som psykologer, pedagoger, språkvetare etc.

Lekteorier

  1. Noaks ark umeå
  2. Discrete notebook
  3. Kinas statsskuld

Vi har valt dessa teoretiker eftersom vi kan se att de har haft stor inverkan på  2 okt 2018 Salstentamen Lekteori utgår ifrån följande litteratur: Jensen, Mikael (2013). Lekteorier. Lund: Studentlitteratur. (särskilt kap. 4, 5, 7, 10, 11)  Med gränsöverskridande lekteorier avses det gemensamma i leken, hur barn skapar och utvecklar lek. Barns lekar studeras i sin kontext. Här ryms  Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse.

Författaren påpekar att det finns flera olika teorier gällande lek, då flera av de största forskarna har gjort sina egna teorier – Alla lekteorier lyfter mer eller mindre och på olika sätt fram lekens betydelse för lärandet. Therese har försökt att sortera in 1900-talets lekteorier i tre olika perspektiv; det utvecklingspsykologiska, det psykoanalytiska samt det gränsöverskridande. Det har utformats lekteorier och tankar om lek på många olika vis och definitioner om vad lek är finns i mängder (Kane, 2011; Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Øksnes, 2011, Carse, 1986; Sutton Smith, 1997).

Syftet med studien är att undersöka barnens lekar, inklusive varför lekar är viktiga för barnens vardagsliv i lekskolan. Boken presenterar psykologiska lekteorier kring maktspel, rollspel, jämlikhet och förhållandet mellan barnens verkliga och symboliska betydelse i leken.

Barns lekar studeras i sin kontext. Här ryms  Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse. Ingen tidigare  Lekteorier.

lekteorier barn djur utvecklingspsykologi kognition kommunikation sociologi kultur lek Barn Förskola Fritidshem Spel sport lekteori skola Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet Teacher Education and Education Work Publikations- och innehållstyp vet (ämneskategori) bok (ämneskategori)

lekteorier (sv). Allärs - Allmän tesaurus på svenska. Lekteorier. Av: Hägglund, Kent. 55433. Kontinuumbegreppet. Av: Liedloff, Jean.

Lekteorier

Den tar även upp pedagogens roll i leken där den vuxne är barnets första lekkamrat, pedagogen som bekräftar och skyddar leken, som tar en roll och som avbryter leken. Syftet med studien är att undersöka barnens lekar, inklusive varför lekar är viktiga för barnens vardagsliv i lekskolan. Boken presenterar psykologiska lekteorier kring maktspel, rollspel, jämlikhet och förhållandet mellan barnens verkliga och symboliska betydelse i leken. Mikael Jensen. 2018-04-07 (Academic conference papers are not included) Jensen, M. (2018). The purposes of interpersonal communication – a survey to find the most likely general reasons why people engage in communication.
Extra bolagsstämma mall

Lekteorier · Mikael Jensen. 5 stjärnor av 5 möjliga. (6). Häftad ⋅ Svenska ⋅ 2013.

Boken Lekteorier tar upp lek ur flera olika perspektiv och ger på det viset en rik och komplex bild av vad det innebär att vara en lekande varelse. Ingen tidigare bok på svenska har beskrivit lekteorier så ingående och med en sådan bredd som denna bok. Att förstå lek är att förstå människan.
Lingonalmanacka 2021
2 aug 2016 I paketet låg boken ”Lekteorier” av Mikael Jensen och redan 30 sidor in har jag fått uppslag som jag bara väntar att få ventilera med mina 

119887. Våga vara. Av: Söderberg, Jana. 125219.