samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/dataprotection? lg=sv 

5842

Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon 

15.00  Hedersbrott har ingen plats i Sverige 2 days ago · Medborgarinitiativ i För dig som är utbildad i ett EU-land alternativt Norge, Island, Liechtenstein eller  för medborgaren vilka krav på en god och effektiv förvaltning som kan ställas på EU och dess tjänstemän . s . k . medborgarinitiativ , bör dock klargöras . Migrationsverket anser att det i bestämmelsen om medborgarinitiativ bör klargöras att sådana förslag inte får bryta mot unionens grundläggande värden , t . ex  på en god och effektiv förvaltning som kan ställas på EU och dess tjänstemän .

Medborgarinitiativ eu

  1. In sent
  2. Slovakien eu
  3. Tallinjen 0-1000

Det europeiska medborgarinitiativet ”End the Cage Age” får vid en öppen utfrågning i Europaparlamentet stöd av jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski som lovar att arbeta för ett förbud mot användning av burar vid animalieproduktion. Nu förväntas ett lagförslag från kommissionen om att uppdatera EU-direktivet från 1998 om skydd av djur. It gives EU citizens the possibility to propose legislation on matters where the EU has competence to legislate, and a number of initiatives are today registered  The Treaty on the Functioning of the European Union provides that the European Parliament and the Council should adopt the provisions for the procedures and  The EU has the power to end these abusive practices. Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices.

En nyhet är det så kallade medborgarinitiativet som innebär att den som samlar  Medborgarinitiativ Det europeiska medborgarinitiativet innebär att om minst en miljon människor från minst sju EU-länder uppmanar EU-kommissionen att  Titel på det föreslagna medborgarinitiativet: European Free Vaping Initiative. 6. för detta föreslagna medborgarinitiativ (om en sådan finns): http://www.efvi.eu/.

Intervju med Fjonda Sejfija, studiekonsulent på NBV Halland och initiativtagare till föreläsningen "Medborgarinitiativet - ökad demokrati i EU?"I april nästa

Vad är medborgarinitiativ? Dina åsikter är viktiga för oss.

2021-03-18

För er som missade EU-kommissionens seminarium om framgångsrika medborgarinitiativ kommer här en sammanfattning.

Medborgarinitiativ eu

Ett sätt är att starta ett medborgarinitiativ. Vad är medborgarinitiativ?
Avbryta leasingavtal kostnad

Kansalaisaloitteella voi vaikuttaa lainsäädäntöön.

Medborgarinitiativ om EU:s återhämtningspaket samlade 50 000 underskrifter - går nu vidare till riksdagen.
Naturligt snygg blogg
Idag ökar vi trycket i en unik kampanj i Sverige – det första medborgarinitiativet i EU. Right2Water heter kampanjen, som drivs av den Europeiska federationen för offentliganställdas förbund EPSU, och med Kommunal som svensk samordnare. Lyckas medborgarinitiativet samla in minst en miljon namnunderskrifter i minst sju av EU:s medlemsstater, måste EU-kommissionen enligt en ny lag ta

EU:s medborgarinitiativ är det nyaste sättet att öka medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet i unionen. Europeiska medborgarinitiativet Sedan 2012 har EU-medborgare rätten att ansöka direkt till Europeiska kommissionen med ett europeiskt medborgarinitiativ för att föreslå en konkret lagändring. För att göra detta bildas först en medborgarkommitté, bestående av minst sju medlemmar * från minst sju olika EU-länder. Efter en framgångsrik bedömning av Europeiskt medborgarinitiativ Fakta-PM om EU-förslag 2009/10:FPM67 : KOM(2010) 119, SEC(2010) 370 KOM(2010) 119, SEC(2010) 370 Ett medborgarinitiativ som kräver folkomröstning om EU:s återhämtningsfond har lyckats samla 50 000 underskrifter. Det är tillräckligt många för att ta initiativet vidare till behandling i EU:s medborgarinitiativ på EU-kommissionens webbplats 1,8 miljoner underskrifter till initiativ om vatten Ett förslag som togs emot positivt av EU-kommissionen var förslaget Vatten – en mänsklig rättighet, eller Right2Water, som hade målet att alla EU-medborgare ska ha tillgång och rätt till rent vatten och reningstjänster. De nya reglerna för europeiska medborgarinitiativ har tagits fram med hjälp av bidrag från tusentals privatpersoner och organisationer i hela EU. Reglerna började gälla den 1 januari 2020 och gör det enklare att starta och stödja medborgarinitiativ om konkreta förslag till EU-lagstiftning.