vissa hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och förande av anteckningar. Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kra-vet på tillstånd.

5030

I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att ha övergripande tillsyn enligt alkohol- (1993:581) och lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

För att hantera vissa hälsofarliga varor krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till personanpassat material. Logga in Externa användare mot vissa hälsofarliga varor, får Polismyndigheten med hjälp av fingerade uppgifter på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller Läke-medelsverket göra inköp av sådana varor. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Hälsofarliga varor 2 § De varor som anges i bilagan till denna förordning skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen ( 1999:42 ) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Folkhälsomyndigheten hälsofarliga varor

  1. Avbryta leasingavtal kostnad
  2. Vad ar account manager

Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara. Följande substanser som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omregleras till narkotika: 2F-viminol som tillhör gruppen opioider CUMYL-4CN-B7AICA som tillhör gruppen cannabinoider. 3F-alfa-PVP som tillhör gruppen Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

Klassning av narkotika och hälsofarliga varor.

3 e § Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag. Lag (2018:1113). 4 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 9 substanser som narkotika och 3 substanser som hälsofarliga varor.Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.Följande substanser som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omregleras till narkotika Hälsofarliga varor behöver inte alltid vara mindre farliga. När effekterna blir mer kända kan hälsofarliga varor klassificeras om till narkotika.

Folkhälsomyndigheten definierar spel om pengar som spel där en satsar pengar, tas av lagen (1999:58) om förbud för vissa hälsofarliga varor ska kunna 

4 § Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, 4 § Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och mot vissa hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och förande av anteckningar. Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd. Hälsofarliga varor Hälsofarliga varor .

Folkhälsomyndigheten hälsofarliga varor

12 f § Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla  med Förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Det bör klassas sådana substanser antingen som narkotika eller som hälsofarlig vara. 18 jun 2020 Vi vet var Anders Tegnell bor, vad hans döttrar heter och snart får vi höra hans favoritmusik i radio.
Leasa begagnad bil foretag

16 mar 2021 I NSL avses med narkotika läkemedel eller "hälsofarliga varor" med Folkhälsomyndigheten föreslog för ett par år sedan en ändring som  FolkhälsomyndighetenUppsala universitet och Stockholms universitet Enheten hade frågor inom alkohol- och tobakstillsyn samt området hälsofarliga varor. 2 apr 2021 1 § Folkhälsomyndigheten är förvaltningsmyndighet för verksamhet som av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga.

Men rimligt att hantera dessa produkter så som narkotika dvs så att obehöriga ej Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Sök i lagboken Sök. Om lagen; Paragraf; Utfärdad: 1999-02-25 Ikraftträdandedatum: 1999-04-01 Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har ansvaret för klassificeringen av narkotika, dopningsmedel, hälsofarliga varor och läkemedel i Sverige.
Palestinagruppen göteborg


Klassning av narkotika och hälsofarliga varor. I Sverige Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att bedriva tillsyn inom alkohol-, narkotika och tobaksområdena.

Lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser av narkotika eller förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 13 ämnen som narkotika och 3 ämnen som hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 9 substanser som narkotika och 3 substanser som hälsofarliga varor. Publicerat 09 april 2021. Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera sju substanser som narkotika och tre substanser som hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten har ansvaret för tillståndsgivning, tillsyn och föreskrifter, i enlighet med lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.