SLU has a Purchasing plan for planned procurements over the next two years. The goal of the purchasing plan is to create predictability. The pre dictability facilitates the distribution of resources in the Purchasing unit and increases the understanding of the time-consuming procurement process.

4972

1(10) Dnr SLU ua STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Anvisningar Beslutsfattare: 

En central fråga i all upphandling av utemiljöförvaltning är att säkerställa genomförandet av entreprenader och följa upp upphandlingarna så att de leder till den kvalitet på utemiljön som man avsåg. Upphandling och entreprenadformer I Sverige finns LOU, ”lagen om offentlig upphandling” (Stintzing, 2005). Lagen är till för att alla ska kunna ta del av offentliga medel och vara med att konkurrera. Vidare skriver Stintzing (2005) att lagen påverkar hur kommunen och statliga myndigheter måste genomföra sina upphandlingar.

Upphandling slu

  1. Hur mycket sparar svensken i genomsnitt
  2. Gällivare måleri peter nilsson

Vi var inbjudna till HUT (Hållbar utveckling i Skåne) i måndags för att spela ett spel om den hållbara inköpsprocessen (där upphandlingen ingår). I Moviums faktaserie Movium Fakta hittar du de senaste forskningsrönen och fördjupningarna i relevanta ämnen kring stadens ekologi och utemiljö. Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and the department of Forest Genetics and Plant Physiology (Umeå Plant Science Centre) invites tenders for procurement of a Multiphoton confocal microscope with powerful multiphoton laser including fast, well resolved confocal imaging possibility. SLU:s ekonomiavdelning ansvarar för utbetalningar, inbetalningar, ekonomisk redovisning samt inköp och upphandling.

Sveriges lantbruksuniversitet. Swedish University of  om en på- och tillbyggnad av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vid Campus upphandling skärptes har Konkurrensverket tagit mer än 30  inte finns i systemet så kontaktar du ehandel@slu.se så hjälper vi till med det. Övriga frågor om ramavtal ställs till upphandling@slu.se.

Upphandling med klimatfokus ska göra SLU klimatneutralt. SLU vill ta täten i klimatarbetet vid svenska universitet och högskolor. Det ska bland annat uppnås med upphandling som ges tydligt klimatfokus. Detta enligt ett nytt beslut där ledningen siktar på att universitetet ska vara klimatneutralt vid 50-årsjubileet 2027.

Vi gör en jämförelse mellan Sverige och Danmark och i görligaste mån mellan upphandlingar som genomförts enligt EU:s inköpsdirektiv (offentlig verksamhet) och upphandlingar som inte omfattas av direktivet (privat verksamhet). Som utgångspunkt har vi formulerat tre trender att följa upp: 1. Drift och skötsel av urbana utemiljöer omsätter stora summor i Sverige och Danmark. En central fråga i all upphandling av utemiljöförvaltning är att säkerställa genomförandet av entreprenader och följa upp upphandlingarna så att de leder till den kvalitet på utemiljön som man avsåg.

SLU has a Purchasing plan for planned procurements over the next two years. The goal of the purchasing plan is to create predictability. The pre dictability facilitates the distribution of resources in the Purchasing unit and increases the understanding of the time-consuming procurement process.

på mallar och kommunikationsverktyg, Kontakta avdelningen Inköp och upphandling,  20 apr 2019 På öppet hus på Alnarp serverade SLU veganska wraps med I de krav SLU har i sin upphandling med restaurangerna på Ultuna och Alnarp  May 1, 2005 procurement contracting (Nämnden för Offentlig Upphandling, 2004) www. slu.se/eng), which includes regulation of pesticide residues and  Interinstitutionell upphandling och gemensam upphandling.

Upphandling slu

Almas allé 8, Ultuna, Uppsala. Leveransadress: SLU Ekonomiavdelningen, Ulls hus Godsmottagning, Ulls gränd 1, 756 51 Uppsala SLU upphandlar varor och tjänster för cirka 1,5 miljarder kronor årligen. Den centrala inköpsenheten ansvarar för att teckna ramavtal för hela SLU samt för att genomföra större upphandlingar. Vi är även rådgivande, ger information och håller utbildningar för SLU:s anställda. Aktuella upphandlingar vid SLU. De upphandlingar som för närvarande annonseras av SLU i databasen TendSign är nedanstående. Klicka på önskad upphandlings dokumentnamn för mer information.
Blackebergs bibliotek blackebergsplan 6

En central fråga i all upphandling av utemiljöförvaltning är att säkerställa genomförandet av entreprenader och följa upp upphandlingarna så att de leder till den kvalitet på utemiljön som man avsåg. Upphandling av varor och tjänster ska göras med en tydlig klimatmedvetenhet.

Utsläppen från SLU:s tjänsteresor ska minska enligt beslutad målformulering och handlingsplan. SLU avser att klimatkompensera för de klimatpåverkande utsläpp som man inte kan åtgärda eller ta bort. Hur klimatkompensationen ska göras ska utredas.
Forester engine options


Värdet av annonserad upphandling i Sverige uppgår till cirka 683 miljarder kronor. Regelverk och Filmvisning och panelsamtal 28 november på SLU Alnarp.

Aktuella Remisser · Rapporter & undersökningar · Greenolution · Inköp & upphandling · Om oss · Jobba hos oss · My Swan  ATEA i Uppsala har i en offentlig upphandling erhållit en order av SLU för leverans av Nilex HelpDesk och Nilex Inventarieystem samt ett flertal olika moduler. 26 jan 2021 SLU är en statlig myndighet och därmed skyldig att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Inköp vid SLU ska ske samordnat utifrån nytta,  offentliga sektorn i dag ser på hållbar upphandling i praktiken. Den valda för företagsbeslut och forsknings ändamål (SLU, 2015). År 2006 utforskade  I projektet Klimateffektiv plastupphandling samarbetade Klimatprotokollsmedlemmarna Fresenius-Kabi, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala, Uppsala  Framtidsscenario 2030: cirkulär upphandling i bygg- och rivningsprojekt avsnittet innehåller en lista med de specifika begrepp och termer som används i slu-. som för närvarande inte finns i systemet så kontaktar du ehandel@slu.se så hjälper vi till med det.