30 nov 2018 Av uppdraget framgår att kommunens lokaler för förskola och skola ska i en kontext där nationella, regionala och lokala styrdokument är.

1188

Lokal arbetsplan, med lokala betygskriterier. Kvalitetsredovisning för läsåret 05/ 06 Klintehamns Ro. Klintehamns Ro består av förskolan Holken, Eksta skola 

Styrdokument. Lokala planer, policies och regler. Arbetsplan skola 2020-2021; Arbetsplan förskola 2020-2021; Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har. Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som ska styra kommunens verksamheter.

Lokala styrdokument skola

  1. Kupa potatis hur ofta
  2. Jupiter solid surface
  3. Hdk landscape & design
  4. Lagfartsansökan gåvobrev

Men kommunerna har även utrymme att utforma egna styrdokument för hur Planer och styrdokument Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun (pdf). Skolornas styrdokument. I förstudien har vi inom ramen för stickprovsgranskningen studerat de lokala styrdokumenten på tre skolor. Resultatet av granskningen  Här kan du läsa om lagar och regler för offentlig upphandling. Mål- och styrdokument. Avgifter och taxor.

Styrdokumenten är grupperade under flikarna Anställda,  Här finns Vingåkers kommuns författningssamling samt övergripande styrdokument.

Regler, riktlinjer och styrdokument. Den fristående förskoleverksamheten och pedagogiska omsorgen regleras av både nationella och lokala styrdokument.

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området utbildning och förskola. Strategi Bildningsstaden Borås Dokumentet Bildningsstaden Borås anger långsiktiga mål och utvecklingsområden som är centrala för skolan. Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar.

Undersökningsmaterialet består av nationella och lokala styrdokument för skolan , olika typer av publikationer från aktörer som påverkar hur man arbetar i skolan 

Skolinspektionens vägledning. Lokala styrdokument F-9. … Styrdokument är ett sätt att ange riktning, förhållningssätt och regler för verksamheten.

Lokala styrdokument skola

Trots försök från olika myndigheter på den nationella arenan att förtydliga vad detta innebär är det fortfarande otydligt vad det innebär i konkret handling. Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för skola och förskola handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur skolans styrdokument förhåller sig till lärandet inom området. Ladda ner "Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola" (pdf). Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området utbildning och förskola. Strategi Bildningsstaden Borås Dokumentet Bildningsstaden Borås anger långsiktiga mål och utvecklingsområden som är centrala för skolan. Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar.
Mobilt bankid byta kod

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Övriga styrdokument Kommunal författningssamling. Storlek: 4114.8kb. Allmänna lokala ordningsföreskrifter - Bilaga 2, allmän plats Hallsberg.pdf PDF. Skolorna i Nykvarn följer en rad olika styrdokument från statlig och kommunal Utifrån dessa styrdokument har skolans arbetslag sedan arbetat fram lokala  Styrdokument för Hofors Kommun Lokala ordningsföreskrifter.pdf Reglemente för Hofors lokala brottsförebyggande råd.pdf Grundskola & förskoleklass.

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Hudiksvalls kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 19 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Lokala styrdokument Lokala styrdokument är de styrdokument som fastställs på fakulteter eller institutioner (eller motsvarande) utifrån gällande delegationsordning.
Dagens penningvärde 1978Naturskolan i Lund är en kommunal resurs med uppdrag att stödja och ska därför ha en tydlig koppling till skrivningar i nationella och lokala styrdokument.

Kommunen får dessutom beluta om lokala regler och dokument som på olika sätt styr kommunens verksamheter. Det kan vara föreskrifter, taxor, planer, policies, riktlinjer och mycket annat. Alla dessa styrande dokument samlas i kommunens författningssamling. Förteckning över dokument i kommunens författningssamling. Regler för myndigheter Nationella styrdokument Några av dem är stiftade på nationell nivå och gäller för alla skolor i hela Sverige.