Delmål a5 Delmål a6 Delmål b1 Delmål b2 Delmål b3 Delmål b4 Delmål b5 Delmål c1 Delmål c2 Delmål c3 Delmål c4 Delmål c5 Delmål c6 Delmål c7 Delmål c8 Delmål c9 Delmål c10 Delmål c11 Delmål c12 Delmål c1: Delmål c2: A B1, C1 SOSFS 2015:8 Klicka på cellen för att få fram vilka kurser som täcker delmålet beroende b2, c2

4589

Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete är viktiga delmål i Socialstyrelsens föreskrifter för den nya ST-utbildningen.

Kvalitets- och utvecklingsarbete (a4). Kurs i Vetenskapsmetodik. 14-15 oktober. Tvådagarskurs för ST-läkare i geriatrik (delmål a5).

Delmål a5

  1. Et kort satirisk dikt
  2. Mobilt bank id flera enheter
  3. Naturligt snygg blogg
  4. Hyra limousine borlange
  5. Leasa begagnad bil foretag
  6. Kim novak badade aldrig i genesarets sjö recension bok
  7. Da hawaiian
  8. Forester engine options
  9. Arkeologi suomalainen
  10. Godin seth books

Kvalitetsuppföljning Nedan följer en närmare precisering av innehållet i de specifika delmål som rör neurologisk kompetens. 4.2 Neurologiska delmål, c1-c12 Delmål c1 För ST-läkare uppfyller kursen kraven för specialistbevis enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015 delmål Medicinsk vetenskap a5 och Socialstyrelsen målbeskrivning 2008 delmål 19 och 20. Grundläggande kurs i forskningsmetodik. Här hittar du information … Delmål a5 Delmål a6 Delmål b1: 1:1 & 1:2 Delmål c13/c14 (beroende på specialitet) SOSFS 2008:17 Delmål 13-14; 15, 17, 18, 19 (inte patientkonsultation) Vilka kunskap, färdighets och attitydsmål uppfyller kursen? Huvudsakliga resultat: Ökad kunskap om etiska principer och värden Projektplan, kurs i medicinsk vetenskap (mål 19 alternativt delmål a5) för ST-läkare, 2017. Titel . Ev. undertitel .

14-15 oktober. Tvådagarskurs för ST-läkare i geriatrik (delmål a5). Arrangör FoUU-enheten Stockholms Sjukhem.

För ST-läkare uppfyller kursen kraven för specialistbevis enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015 delmål Medicinsk vetenskap a5 och Socialstyrelsen målbeskrivning 2008 delmål 19. Ansökan. Ansökningsperioden för kursen är i regel från mitten av augusti till mitten på september.

10, Delmål b1, Kommunikation med  För onkologi gäller delmålen a1–a6, b1–b5 samt c1–c13. Delmål a och b.

Delmål 19-21/a4, a5: Handledaren för det vetenskapliga arbetet bör vara forskarutbildad. Arbetet bör omfatta minst 10 veckors schemalagd tid.

Icke-medicinska kompetenser (a- och b-delmål) SRF har en egen särskild rekommendation för delmål a5. För förtydliganden och allmänna råd kring övriga delmål hänvisas till Läkarförbundets Rekommendationer för allmänna Kompetenser i ST. *a1: UppföljningMedarbetarskap, Delmål a5 Medicinsk vetenskap Utbildnings- aktiviteter Uppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska – uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer – kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information – uppvisa ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till rutiner och Delmål 19, a5 Medicinsk vetenskap för ST-läkare Hösten 2020 FoU Kronoberg Att förnya kunskap FoU Kronoberg är Region Kronobergs och länets kommuners gemensamma arena för forskning och utveckling. Vår inriktning är forskning och utveckling nära vardagen i landstingets och kommunernas välfärds- och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Delmål a5 Delmål a6 Delmål b1: 1:1 & 1:2 Delmål c13/c14 (beroende på specialitet) SOSFS 2008:17 Delmål 13-14; 15, 17, 18, 19 (inte patientkonsultation) 4.2 Precisering av neurologiska delmål c1-c12 4.3 Uttalande om delmål a5, Medicinsk vetenskap 5.

Delmål a5

I Utbildningsboken 2016 förespråkas tjänstgöringstid minst 36 månader allmän anestesi, minst 24 månader IVA för att efterlikna motsvarande utbildning i … Under din ST-utbildning ingår enligt Socialstyrelsens riktlinjer ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer (delmål 19 enligt SOSFS 2008:17 och delmål a5 enligt SOSFS 2015:8). Dessa delmål omfattar även ett krav på deltagande i en eller flera kurser. Delmål 4.5 Nya tekniklösningar ska prövas och utvecklingen av system för insamling och behandling ska fortsätta..40.
Kronofogdemyndigheten adress

Kurs i Vetenskapsmetodik. 14-15 oktober. Tvådagarskurs för ST-läkare i geriatrik (delmål a5).

Teman under kursen: • Grundläggande vetenskapsmetodik inklusive kvantitativ metodik Delmål a5 Medicinsk vetenskap I de gemensamma delmålen ingår även att ST-läkaren ska genomföra ett skriftligt individuellt arbete en-ligt vetenskapliga principer. Det är ett arbete i vilket ST-läkaren själv-ständigt behandlar en medicinskt vetenskaplig frågeställning i en egen forskningsstudie eller litte-raturstudie. För ST-läkare uppfyller kursen kraven för specialistbevis enligt Socialstyrelsens målbeskrivning 2015 delmål Medicinsk vetenskap a5 och Socialstyrelsen målbeskrivning 2008 delmål 19 och 20. Grundläggande kurs i forskningsmetodik (vetenskapligt arbete, delmål a5), systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete (delmål a4) samt risk-nytta värdering utifrån olika behandlingsalternativ (delmål c7) genomföras inom ramen för specialisttjänstgöring enligt SOSFS 2015:18 inledande kapitel.
Var kan jag se mina högskolepoäng
Delmål a4, 20. LeKo 2020. Januari: Modul 3 Kommunikation med patienter och närstående. Sjukdomsförebyggande arbete. Datum: 15-17/1 eller 22-24/1 Delmål b1, b2, 13-15; Mars/april/maj: Modul 7 Medicinsk vetenskap Datum: v 10 & v 14 + 1 dag v 20 Delmål a5, 19, 21; Maj: Modul 1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik Datum: 6-8/5 eller 13-15

Delmål b5. Kurser enligt c-delmålen, alltså enbart för ST i allmänmedicin: • Allmänmedicinskt arbetssätt. Delmål … Delmål a5 berör Medicinsk vetenskap . Delmål a6 berör Lagar och andra förskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation . Delmål b1berör Kommunikation med patienter och närstående . Delmål b2 berör Sjukdomsförebyggande arbete .