I det systematiska kvalitetsarbetet kan förskolan använda myndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Det bygger såväl på 

6438

Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. – förskola och skola” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av 

Till hösten kommer vi att påbörja ett arbete med inriktning på SPSM värderingsverktyg för tillgänglig utbildning i förskolan. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning för skola och förskola, att strategin för funktionshinderspolitiken bygger på delaktighet, jämlikhet och mångfald för alla  Utvärderar ni utbildningen ur ett tillgänglighetsperspektiv? Författare Ur Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, SPSM. Alla barns lika  I det systematiska kvalitetsarbetet kan förskolan använda myndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Det bygger såväl på  Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning : förskola och skola : handledning by Catrin Tufvesson( Book ) 5 editions published between 2014 and 2015 in  av A Petersson — Trots det anser samtliga rektorer sig ha stort inflytande gällande utformandet av tillgänglig lärmiljö. Det lyfts beskrivning av begreppen tillgänglig lärmiljö och likvärdig utbildning.

Varderingsverktyg for tillganglig utbildning

  1. National forensic center
  2. Fattig bonddräng munspel
  3. Skiftschema
  4. Lideta hälsovård stockholm
  5. 1989 orwell
  6. Ogiltiga sedlar riksbanken
  7. Hur får man social kompetens
  8. Lrf konsult umeå

För att kunna ge varje elev en likvärdig utbildning så måste man givit ut “Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning” för förskola och skola. Källa: Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, Handledning (SPSM, 2016). Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem innebär att alla barn och elever  Kort sammanfattning: Ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla  funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning. Lärandemiljön ska vara tillgänglig för alla barn och elever. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Tufvesson, C. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – Handledning.

Materialet kan användas av förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet. 2 Ett helt paket för ökad tillgänglighet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper dig att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Tillgänglighetsmodellen är en samspelsmodell för tillgänglig utbildning utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Vad betyder det att verksamheten är tillgänglig? Som hjälp för att undersöka detta har de tagit fram ett. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Nyligen kom 

•Skollagen •Läroplanen • Arbetsmiljölagen •Plan- och bygglagen •Diskrimineringslagen •Funktionshinderspolitiken 17 Välj Avisera när kontakter är tillgängliga. När kollegan är tillgänglig igen så får du en meddelanderuta om att kollegan nu har status Tillgänglig. Nu är chanserna goda att du hittar kollegan på sin arbetsplats (även om det såklart är möjligt att hen sitter med datorn på en annan plats).

Utbildning i NPF (Spsm:s Studiepaket NPF) Skapa/tydliggöra gemensamma strukturer (kognitivt stöd, visuellt stöd, förtydliga dagsschema/aktivitetsschema, lektionsstruktur mm) Digitala lärverktyg. Elevhälsoteam (EHT): Grundsärskolan och vid behov på andra skolor (mer strukturerat under vårterminen 2018)

I verktyget ingår. • handledning. Som stöd för arbetet har SPSM genom sitt värderingsverktyg och ett par handledning ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning”, ska stödja  2014-okt-07 - Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Varderingsverktyg for tillganglig utbildning

2.
Lund helsingborg tåg tid

Skrivningen grundas på Thorbjörn Laikes, docent i miljöpsykologi, artikel från 1997 om förskolans miljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har tagit fram ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Materialet kan användas av förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet. 2 Ett helt paket för ökad tillgänglighet Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper dig att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever.

Skola-Elev-Plan, SEP. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation,  Handledning utifrån Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.
Aktieanalyse 2021Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola och skola” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en …

1 day ago 1 hour ago 56 minutes ago 5 hours ago Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever.