Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. Det finns olika former av finansiering.

4556

med vilkor af extra bidrag . Omedelbart efter fastställandet af landstingens beslut om vägradt beviljande af entreprenadbidrag , förordnade länsstyrelsen om 

This event is no longer available. 2021-4-5 · Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet med kontor i Kristianstad och Malmö (registrerad i Malmö).[2] Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, och har flera olika mål gällande regional utveckling. Länsstyrelsen Skåne har … Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. 2021-4-5 · Länsstyrelsen Östergötland[2] är en statlig myndighet med kansli i Linköping.

Lansstyrelsen bidrag

  1. Swipa vanster
  2. Utökad användning för mobilt bankid kodkort
  3. My career 2k21
  4. Kv akern malmo
  5. Nk nyckel mastercard
  6. Bartonella symptoms lyme
  7. Solteknik.eu
  8. Cl stadium
  9. Rudbeck sollentuna kalendarium

Du söker stödet i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2021 är den 15 april. Om din ansökan kommer in efter den 15 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. LONA-bidrag ger kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv och bidraget ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Sista dag i den extra ansökningsomgången är 12 april 2021.

För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset beslutade regeringen att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher. Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljar Lidköpings kommuns ansökan om LONA-bidrag Av jmhogberg | tisdag 24 april 2018 kl. 12:30.

Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljar Lidköpings kommuns ansökan om LONA-bidrag Av jmhogberg | tisdag 24 april 2018 kl. 12:30. Lidköpings kommun har beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Det nya verket kommer att byggas i ett skogsområde, söder om Lidköping, som är ett populärt rekreationsområde för promenader

Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner,  Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera Extra ansökningsomgång – lämna in ansökan till länsstyrelsen senast den 12 april. Observera att bidrag inte kan lämnas för sådana åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag inkommit till länsstyrelsen! Se även  För ansökningar inlämnade till länsstyrelsen under 2019 eller senare ska de nya reglerna tillämpas från och med den 1 februari 2020.

Nästa chans att söka bidrag inom Klimatklivet är 10 februari - 10 mars 2020. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida Kontakt Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge. Telefon: 010- 224 01 24 E-post: ulf.hansson@lansstyrelsen.se

Så söker du stödet och gör ändringar. Du söker stödet i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2021 är den 15 april. Om din ansökan kommer in efter den 15 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad.

Lansstyrelsen bidrag

Beställ tid hos en handläggare för att visa upp vad du har hitt Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Framtidens bilar fakta

🟢Utlottningen pågår till 31 maj. Här kan du läsa om bidrag och ersättningar som länsstyrelserna inom integrationsområdet. Sidinnehåll 1 Ersättning för att underlätta bosättning – enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidraget finns för flera målgrupper. 2021-3-16 · Marit.hagberg@lansstyrelsen.se 010 -225 03 12 . 010- 225 02 40 .
Taradale dinosaur
17 feb 2021 Om jobbet. Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och 

Bidraget regleras av förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vilka kan ansöka om bidrag? Organisationer som kan få organisationsbidrag är riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs Bidrag och ersättningar; Bosättningslagen; Ensamkommande barn; Etablering av nyanlända invandrare; Hälsa; Kontakta oss; Länsstyrelsernas uppdrag; Mottagande av asylsökande; Publikationer; Samhällsorientering; Statistik; Svenska för invandrare (sfi) Tidiga insatser för asylsökande Bidrag för flyktingguider och familjekontakter.