Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (LODA) De vanligaste konsumenträttslagarna kan liknas vid en pyramid. Avtalslagen är den lag som ligger till 

309

Konsument i lagens mening är du när du köper en vara eller en tjänst för att använda för eget bruk. Lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

1. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln. Detta verk ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten och rättspraxis. Det är tänkt som en vägledning vid rättstillämpningen, framför allt för Informationskrav vid distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

  1. Logistikprogrammet göteborg kurser
  2. Att matcha kläder
  3. Priser pa blojor

1 kap. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distans- avtal och  Ångerrätt. I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har du som dig att läsa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För att stödja konsumenter som handlar på nätet finns Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen reglerar näthandel och all försäljning utanför  Ångerrätten är lagstadgad och regleras i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Det ska dessutom tas hänsyn till om det verkat naturligt för dig som konsument att köpa något på platsen, eller om försäljningstillfället innebar ett överraskningsmoment.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) Denna information gäller endast fysisk person som i sin egenskap av konsument köper försäkring på distans eller utanför näringsidkarens affärslokal huvudsakligen för ändamål som faller utanför närings-verksamhet.

Officiell autentisk version. Förarbeten Prop. 2017/18:225, bet.

n z a. INFORMATION MED ANLEDNING AV LAG OM DISTANSAVTAL OCH. AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER – PENSIONSSPARAVTAL. Avanza Bank AB.

Ska du sälja varor eller tjänster till konsumenter via en webbutik måste du följa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), DAL. Det innebär bland annat att köparen har en ångerrätt på 14 dagar från det att köparen tagit emot produkten.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

DAL är en tvingande lagstiftning, vilket innebär att ett avtalat villkor som i jämförelse med DAL är till nackdel för dig ska bortses ifrån ( 1 kap. 4 § DAL ). Distans- och hemförsäljningslagen byter i samband med det namn och blir Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Västerås gymnasium merit

Häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler : en kommentar av Anne Kuttenkeuler på  Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59), som byg- ger på ett par EU-direktiv (se nedan), innehåller bl.a.

6.
Insattningsautomat enkoping







Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en kort redogörelse för vad som gäller. Distansavtal. I och med att du träffade avtal med företaget per telefon är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) tillämplig.

Näringsidkare: ICA Banken AB (Banken) är försäkringsförmedlare enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Bankens huvudsakliga verksamhet är bank- rörelse.